Značilna slovenska zelena maska je Zeleni Jurij. Ta tipična obredna maska, ki je nekoč poosebljala božanstvo pomladi.
Navadno v Zelenega Jurija maskirajo dečka tako da ga od nog do glave ovijejo s tratami, nato pa za le te zataknejo nalomljene zelene vejice.
Tudi kapa je spletena iz zelenja. Najbolj značilno je danes praznovanje Zelenega Jurija v Beli Krajini. Jurjaši hodijo od hiše do hiše in pred hišnimi vrati zapojo kolednico.
Gospodinja nato odtrga od Zelenega Jurija vejico in jo zatakne za srečo za streho, jurijašem pa da jajca, katere potem, ko obhodijo vas, scvrejo.
Lastnosti:
  • Naslov dela: Zeleni Jurij
  • Tehnika: jedkanica
  • Zunanja dimenzija mape: 27 x 19 cm
  • Omejena naklada 30/100
  • Zunanja dimenzija okvirja: 24 x 30 cm
  • Omejena naklada 1/100
  • Vsa dela so podpisana, oštevilčena in imajo vodni žig avtorja