Loading...
Sergej Hahonin
Sergej Hahonin izhaja iz bivše Sovjetske zveze, kjer je leta 1985 končal Sibirsko likovno akademijo v Krasnojarsku in postal član Zveze Slikarjev in kiparjev Rusije. Leta 1992 se je preselil v Slovenijo in pridobil tudi slovensko državljanstvo. Njegovo likovno ustvarjanje je navezano na slovensko kulturo in tradicijo. V Etnogaleriji SKRINA je razstavljal detajle ljubljanskih vedut, ki kažejo na njihovo vživetost v okolje v katerem živi. Prav je, da si te detajle ogledamo tudi mi, saj nas vsakdanje življenje dostikrat priganja, da ne opazimo malenkosti, ki nas obkrožajo in lepšajo življenje. Poleg tega Sergej Hahonin rad slika tudi kurente, kozolce in tihožitja. Pastelne barve,  kažejo na  mehkobo slovanske duše in tako nam slika pričara prijaznost in toplino, ki jo v današnjem svetu hitrosti in odtujenosti večkrat pogrešamo.
Sergej Hahonin motiv Ljubljana Slovenski slikar slovenski umetniki slike za na steno galerija
Sergej Hahonin
Sergej Hahonin izhaja iz bivše Sovjetske zveze, kjer je leta 1985 končal Sibirsko likovno akademijo v Krasnojarsku in postal član Zveze Slikarjev in kiparjev Rusije. Leta 1992 se je preselil v Slovenijo in pridobil tudi slovensko državljanstvo. Njegovo likovno ustvarjanje je navezano na slovensko kulturo in tradicijo. V Etnogaleriji SKRINA je razstavljal detajle ljubljanskih vedut, ki kažejo na njihovo vživetost v okolje v katerem živi. Prav je, da si te detajle ogledamo tudi mi, saj nas vsakdanje življenje dostikrat priganja, da ne opazimo malenkosti, ki nas obkrožajo in lepšajo življenje. Poleg tega Sergej Hahonin rad slika tudi kurente, kozolce in tihožitja. Pastelne barve,  kažejo na  mehkobo slovanske duše in tako nam slika pričara prijaznost in toplino, ki jo v današnjem svetu hitrosti in odtujenosti večkrat pogrešamo.