Jurij Kravcov je mlajši akademski slikar, po rodu Rus, ki pa že več let biva in ustvarja v Sloveniji.
Čeprav s svojo slikarsko tehniko (olje na karton) kaže modernistične težnje, ostaja po svoji figuralni tematiki klasicist, katerega zanimajo predvsem ljudje in njihovi značaji.
V zadnjem obdobju Jurijevo življenje in delo dopolnjuje njegova žena Anja, ki je v njegove slike zanesla nov utrip.
Lastnosti:
  • Naslov dela: Ženska s klobukom
  • Tehnika: olje
  • Zunanja dimenzija: 30 x 50 cm
  • Vsa dela so podpisana