Na Ptujskem polju so iz Lancove vasi in Markovca znani orači, kjer v vlogi plužarja nastopa korant, ki ima v plug vprežene „konje“.
Oblečeni so v bele srajce, pleča in prsi pa jim krase navskriž prevezane pisane rute. Na glavah imajo visoke kape polkrožnih oblik, okrašene s papirnatimi cvetovi in trakovi vseh barv ter zelenjem pritrjenim na srebrno podlago.
Ovešeni so tudi s kraguljčki, ki ob poskakovanju pozvanjajo. Ko bičar oz. pokač poči z bičem, požene plužar svoje „konje“ v dir, da naredijo brazdo.
V to brazdo se zaseje seme za »debelo repo«.
  • Lastnosti:
  • Naslov dela: Konj pri ptujskih oračih
  • Tehnika: jedkanica
  • Zunanja dimenzija mape: 27 x 19 cm
  • Omejena naklada 51/100
  • Zunanja dimenzija okvirja: 24 x 30 cm
  • Omejena naklada 39/100
  • Vsa dela so podpisana, oštevilčena in imajo vodni žig avtorja