Elizabeta Radzikowska dojema grafiko kot živ organizem, kot ustvarjalni proces, ki se postopoma razvija. Prepričana je, da ji grafična umetnost ponuja neskončno izraznih možnosti in jo lahko popelje v različne smeri, k iskanju novih prvin tako v vsebinskem kot formalnem pogledu.
Lastnosti:
  • Tehnika: jedkanica
  • Zunanja dimenzija: 28 x 28 cm
  • Omejena naklada E.A.
  • Vsa dela so podpisana, oštevilčena in imajo vodni žig avtorice.