Drugo
V Skrini  radi sodelujemo z rokodelci iz Ribniške doline, kjer že stoletja prehaja rokodelsko znanje iz roda v rod.
Sprva je šlo za preproste izdelke, narejene z žagami, sekirami in noži, kasneje pa za vedno bolj kompleksne obrti.
Običajno se je ena domačija, ali celo posamezna vas omejila le na eno obrt – na izdelovanje rešet, škafov, žlic, zobotrebcev…
Izdelovati so začeli jeseni, ko so bili vsi poljski pridelki pospravljeni, saj si je čez leto vsak hiša pripravila les, ki ga je kasneje potrebovala za obdelovanje.
S časoma se je za vse te obrti uveljavil izraz »Suha roba« in vse do današnjih dni ga pozna tudi velik del Evrope, s katero ribniški rokodelci sodelujejo že od leta 1492, ko jim je dal avstrijski cesar Friderik III pravico prostega trgovanja s suho robo.