Edine manistične maske, ki smo jih Slovenci ohranili so Bohinjski otepovci. Na Štefanovo (26. Decembra) koledujejo v Stari Fužini in Studorju, 31. decembra pa v Srednji vasi, Češnjici in Jereki. Sestava oseb je do vasi do vasi različna. V Strari fužini gresta spredaj “trogar” in “metlar”.
Oblečena sta v kožuh, ki je prepasan z verigo. Čez glavo ima poveznjeno veliko kapo v katero so izrezane odprtine za oči in usta. Metlarja je povsod dosti in priganja šeme, da se ne zadržujejo predolgo na enem mestu. Skupino sestavljajo še uoča (oče), mat (mati) in otroci.
Lastnosti:
  • Naslov dela: Bohinjski otepovci 2
  • Tehnika: jedkanica
  • Zunanja dimenzija mape: 27 x 19 cm
  • Omejena naklada A.E. III
  • Zunanja dimenzija okvirja: 24 x 30 cm
  • Omejena naklada A.E. III
  • Vsa dela so podpisana, oštevilčena in imajo vodni žig avtorja