O izdelovanju čipk na Kranjskem nas prvi seznanja J.V.Valvasor, ki je leta 1686 zapisal, da »izdelujejo v Ljubljani mnogovrstne nizozemske in beneške čipke, ki jih prekupčevalci s čipkami širom raznašajo«. Čeprav so izdelovanje klekljanih čipk poznali v nekaj slovenskih krajih je bila ta dejavnost najbolj razvita v Idriji, Železnikih in Žireh.
V zadnjih desetletjih je klekljanje v zatonu in redke so klekljarice, ki še poznajo nekatere stare, pajčevinaste vzorce, ki so bili stkani iz tankih, še tanjših in najtanjših niti, ko je moral biti ovratnik dame »samo dah«.