Mojstri, ki so izdelovali zvonce so živeli predvsem na področjih, kjer je bila razvita alpska živinoreja s pastirstvom, oziroma planšarstvom. Najbolj je bilo zvončarstvo razvito v Gorjah pri Bledu, kjer so izdelovali dve vrsti zvoncev – kranjske in tirolske, ki so se razlikovali predvsem po obliki. Trgovina z zvonci je cvetela še pred sto leti in izdelovalcem prinašala lepe zaslužke, danes pa so živo pisani zvonci tudi turistični spominek.