Slovenska ljudska noša se je v različnih obdobjih spreminjala. Narisana oblačila na figurah predstavljajo le približek ljudskih noš 19.stoletja, ki so jih ob določenih priložnostih nosili ljudje različnih slojev in pokrajin. Danes jih največ uporabljajo različni folklorni ansambli.