Zeleni ljubljanski zmaj ponazarja moč, pogum in veličino ljudi, ki tukaj živijo. Njegov lik je upodobljen kot del ljubljanskega grba in na znamenitem zmajskem mostu, po drugi svetovni vojni pa ga kot simbol uporabljajo tudi številna ljubljanska podjetja.
Zaradi posebne likovne govorice je upodobljen tudi na številnih turističnih spominkih, podobno kot državni in blejski grb.