Male stolčke, trinožnike, pručke in podobna sedala lahko uvrstimo med pomožno pohištvo. Tako je bil trinožnik skoraj nenadomestljiv pri molži, pručke pa so v času naših babic in prababic uporabljali pastirji, mlekarice in sirarji na planinski paši v svojih majhnih gorskih bivališčih. V majhnih kočah je bilo pomanjkanje prostora in mala pručka je bila primeren kos pohištva za večnamensko uporabo.
S poslikavo pohištva, ki se je razvila v 18. in 19. stoletju, so pručke postale tudi dekorativni element.
Cvetlična motivika v likovni umetnosti je stara in ima pogosto v različnih prostorih in časih različen simboličen pomen.
Pri Slovencih je zelo pogosto upodobljen rdeč nagelj, ki ustreza naravnemu videzu in predstavlja ljubezen, zvestobo in lepoto.