Od 18. stoletja dalje so na Gorjušah izdelovali gorjuške pipe ali fajfe, številnih velikosti, oblik in okrasja. Izrezljane so bile iz hruškovega lesa, okrasni deli pa so bili narejeni iz biserne matice, srebrne pločevine ali medenine.
V 20. stoletju je začelo trgovanje z gorjuškimi pipami usihati in nekoč zelo razširjena dejavnost, ki je gorskim kmetom predstavljala pomemben vir dohodka, je le še oblika zgodovinskega spomina.