Uporabna keramika je velikokrat sinteza rokodelskega in umetniškega ustvarjanja in kot taka nam je v vsakodnevno veselje. Nekateri predmeti so folkloristično obarvani, zopet drugi pa sledijo trenutnim trendom in se prilagajajo potrebam sodobnega načina življenja. Uporabni predmeti za vsakdanjo rabo, ki izžarevajo tako tradicionalni, kot umetniški navdih so še posebej zanimivi, saj nam vsak dan znova polepšajo dan.